CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TẠI XƯỞNG BÀN GHẾ GIÁ RẺ AN PHÚ GIA

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại An Phú Gia

_ An Phú Gia không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin trên website, mạng xã hội do đó bạn không cần đăng nhập khi sử dụng

_ Nếu khách hàng để lại các thông tin cá nhân trên web, mạng xã hội chúng tôi sẽ cam kết bảo mật những thông tin đó không cung cấp cho bên thứ 3, nếu sai phạm chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm.

Danh mục sản phẩm